Internet Explorer 6 kullanıyorsunuz. Lütfen güncel versiyon kullanın.
Daha fazla güvenlik, aşağıdaki tarayıcılardan birine güncelleme yapmanızı öneririz.

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Yerel ve Uluslararası Garanti Uygulamaları

DÜNYA ÇAPINDA GARANTİ

OLYMPUS IMAGING CORP., [Shinjuku Monolith, 2-3-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914,], Japan şirketi bir yıllık Dünya Çapında Garanti sunmaktadır. Bu dünya çapındaki garanti, garanti şartları dahilinde herhangi bir onarım yapılmadan önce yetkili bir Olympus onarım servis istasyonuna sunulmalıdır. Bu garanti ancak Garanti Belgesi ve satın alma belgesi Olympus onarım servis istasyonuna sunulduğunda geçerlidir. Bu garantinin, müşterinin tüketici mallarını satın alması ile ilgili uygulanabilir ulusal yasal garanti haklarına ilave olduğuna ve müşterinin yasal haklarını etkilemediğine lütfen dikkat edin.

Garanti Tekzibi

• Olympus, bu yazılı materyalin veya yazılımın içeriği aracılığıyla ve içeriği ile ilgili olarak hiçbir doğrudan ya da dolaylı vaatte bulunmaz veya garanti vermez; hiç bir durumda ticari kullanılabilirlik ya da belirli bir amaç için kullanılabilirlik ya da bu yazılı belgelerin, yazılımın ya da cihazın kullanılmasından ya da kullanılamamasından kaynaklanan (kar kaybı, işin aksaması ya da iş bilgilerinin yitirilmesi dahil fakat bununla sınırlı olmamak kaydıyla) sorumluluk kabul etmez. Bazı ülkeler, dolaylı veya arızi zararlardan kaynaklanan sorumluluğun veya dolayı garanti vaadinin sınırlandırılmasına izin vermez. Bu nedenle yukarıdaki sınırlandırmalar sizin için geçerli olmayabilir.

Garanti Şartları

1. Düzgün kullanılmasına rağmen (ürünle verilen Bakım ve Kullanım talimatına uygun olarak) bu ürün kusurlu bulunursa, OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG şirketinin iş alanı bünyesinde yer alan ve web sitesinde belirtilen (bkz. http://www.olympus.com) yetkili bir Olympus dağıtıcısından temin edildiği tarihten uygulanabilir ulusal garanti süresi boyunca, bu ürün tamir edilebilir veya Olympus'un tercihine göre ücretsiz olarak yenisiyle değiştirilebilir. Bu garanti haklarını kullanabilmek için müşteri, uygulanabilir ulusal garanti süresinin bitiminden önce ürünü, ürünü satın aldığı bayiye veya OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG iş alanı bünyesinde yer alan ve http://www.olympus.com web sitesinde belirtilen bir Olympus servis merkezine götürmelidir. Dünya Çapında Garantinin birinci yılında müşteri, ürünü istediği Olympus servis istasyonuna verebilir. Tüm ülkelerde Olympus servis merkezi bulunmadığını lütfen unutmayın.

2. Ürünün yetkili Olympus servis merkezi veya dağıtıcısına nakliyesi ve nakliye sırasında doğabilecek tüm hasarlardan müşteri sorumludur.

Garanti Şartları

1. «OLYMPUS IMAGING CORP., Shinjuku Monolith, 2-3-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914, Japan şirketi bir yıllık Dünya Çapında Garanti sunmaktadır. Bu dünya çapındaki Garanti, Garanti şartları dahilinde herhangi bir onarım yapılmadan önce yetkili bir Olympus onarım servis istasyonuna sunulmalıdır. Bu Garanti ancak Garanti Belgesi ve satın alma belgesi Olympus onarım servis istasyonuna sunulduğunda geçerlidir. Bu garantinin, müşterinin tüketici mallarını satın alması ile ilgili uygulanabilir ulusal yasal garanti haklarına ilave olduğuna ve müşterinin yasal haklarını etkilemediğine lütfen dikkat edin.»

2. Bu Garanti aşağıda belirtilen hasarlar garanti kapsamında değildir ve müşteri, yukarıda belirtilen Garanti süresi dolmasa bile onarım ücreti ödemekle yükümlüdür.

(a) Kötü kullanımdan doğan hasarlar (talimatın Bakım veya diğer bölümlerinde belirtilmeyen bir kullanım söz konusu olduğunda).

(b) Olympus veya yetkili bir Olympus servis merkezi tarafından gerçekleştirilmeyen onarım, değişiklik, temizlik vs.den doğan hasarlar.

(c) Ürünün satışından sonra, düşme, darbe gibi nakliye sırasında meydana gelen kusurlar veya hasarlar.

(d) Yangın, deprem, sel, şimşek ve diğer doğal felaketlerden, çevre kirliliğinden ve düzensiz gerilim kaynaklarından meydana gelen kusur veya hasar.

(e) Kötü veya uygunsuz saklama (ürünü yüksek sıcaklık ve nem, naftalin veya zararlı ilaçlar vb. böcek savarların yakınında saklama) ve yanlış bakım vb.den kaynaklanan hasarlar.

(f) Boşalmış pillerden vs. kaynaklanan kusurlar.

(g) Ürün kılıfına kum, çamur vs. girmesinden kaynaklanan arızalar.

(h) Garanti Belgesinin ürünle birlikte getirilmediği haller.

(i) Garanti Belgesi'nde satın alınan yıl, ay ve gün, müşterinin adı, bayiinin adı ve seri numarası hakkında herhangi bir değişiklik yapıldığında.

(j) Bu Garanti Belgesiyle beraber ürünü satın aldığını kanıtlayan bir belge sunmadığında.

3. Bu Garanti sadece bu ürün için geçerlidir. Garanti, kılıf, kayış, objektif kapağı ve piller gibi diğer ilave ekipmana uygulanmaz.

4. Olympus'un bu Garantiyle üstlendiği tek sorumluluk ürünün tamiri veya yenisiyle değiştirilmesi ile sınırlıdır. Olympus, ortaya çıkan veya ürün kusurundan kaynaklanan her türlü dolaylı veya müteselsil kayıp veya hasar ve özellikle objektif, film, ürünle beraber kullanılan diğer ekipman veya aksesuarların kaybı veya hasarı ya da onarımın gecikmesinden veya bilgi kaybından doğan her türlü kayıp için olan Garanti altındaki sorumluluktan muaftır. Kanunun belirlediği mücbir kurallara bununla halel gelmez.

Garanti bakımı hakkında notlar

1. Bu Garanti ancak Garanti Belgesi Olympus veya yetkili bir bayii tarafından usulüne uygun olarak tamamlanırsa ya da diğer belgeler yeterli ispatı içerirse geçerlidir. Dolayısıyla adının, bayiinin adının, seri numarasının ve satın alınan yıl, ay ile gün bilgisinin tam olarak yazıldığından veya orijinal faturanın veya satış faturasının (bayiinin adını, satın alma tarihini ve ürün tipini gösteren) bu Garanti Belgesine eklendiğinden lütfen emin olun. Olympus, Garanti Belgesi tamamlanmadığında ve/veya yukarıdaki belgeler eklenmediğinde ve/veya içerdikleri bilgiler eksik veya yanlış olduğunda da ücretsiz servis vermeyi geri çevirme hakkını saklı tutar.

2. Bu Garanti Belgesi yeniden verilmeyeceğinden, güvenilir yerde saklayın.

• Lütfen yetkili uluslararası Olympus servis ağını öğrenmek için http://www.olympus.com sitesinde verilen listeye başvurun.